نحوه تعويض تسمه شيارى

تسمه های چند شیاری V شکل (نو)

مقطعPK =14-12 کیلوگرم/شیار

تسمه های چند شیاری V شکل (کهنه تر)

مقطعPK =10-9 کیلوگرم/دنده(شیار)

چنانچه محرکهای تسمه ای دارای یک سیستم کشش اتوماتیک باشد:

 • از ابزارهای مناسب جهت قراردادن سیستم کشش(سفت کننده) را در همین موضع Belt removal استفاده کنید.
 • سیستم کشش(سفت کننده) را در همین موضع ثابت کنید.
 • توجه کنید که با شکل تسمه آشنايی كافى داشته باشید (کشیدن نقشه آن در این کار موثر ميباشد )
 • تسمه را باز کنید.
 • سیستم کشش(سفت کننده) پولی های هرزگرد عقب و پولی های تسمه را از نظر هرگونه خوردگی و آسیب دیدگی بررسى کنید.
 • توجه کنید که اندازه تسمه صحیح باشد. ابتدا آنرا روی پولی های ساده و لبه دار قرار دهید و بعد آنرا روی پولی های هرزگرد صافی عقبی، فشار دهید .
 • دقت کنید که تسمه بطور صحیح بر روی تمام پولی ها قرار گرفته باشد.
 • مکانیسم سفت کننده تسمه را با یک وسیله مناسب آزاد کنید و سیستم سفت کننده را روی تسمه به حرکت درآورید، کلیه ابزارها را بردارید.
 • دقت کنید که تسمه به طور صحیح روی تمام پولی ها قرار گرفته باشد.
 • موتور را روشن کنید و توجه کنید که آیا تسمه درمسیر مورد نظر حرکت می کند یا نه .
 • موتور را خاموش کرده سپس برای چک کردن کشش تسمه بر روی قسمت سفت شده تسمه از سیستم مقیاس کشش krikit استفاده کنید.
 • چنانچه کشش صحیح نبود سیستم کشش( سفت کننده) را طبق آنچه که در کتابچه راهنمای کارخانه توليد كننده آورده شده است چک کنید.
 • تسمه کهنه را ضمن رعایت كامل مسائل زیست محیطی دور بیاندازید.

چنانچه سیستم محرکه تسمه شامل یک پولی ثابت کشش( سفت کننده) باشد:

 • کشش( سفت کننده) را آزاد کنید و آنرا در واحد محرکه قرار دهید.
 • توجه کنید که با شکل و نحوه کارگیری تسمه آشنايی كافى داشته باشید (کشیدن یک نقشه به شما کمک شايانى می کند)
 • تسمه را باز کنید.
 • سیستم کشش( سفت کننده)پولی های هرزگرد عقبی و پولیهای تسمه را از نظر خوردگی و آسیب دیدگی بررسى کنید.
 • توجه کنید که اندازه تسمه صحیح باشد، ابتدا آنرا روی پولی های ساده و لبه دار قرار دهید و سپس آنرا روی پولی های هرزگرد صاف عقبی فشار دهید.
 • دقت کنید که تسمه درست در شیارها قرار گرفته باشد.
 • برای چک کردن کشش تسمه در قسمت سفت شده ازمقیاسkrikit2 استفاده کنید.
 • اجازه دهيد موتور برای چند دقيقه کار کند و سپس آنرا خاموش کنید.
 • کشش را چک کنید و هرگونه تنظیم های لازم را انجام دهید.
 • تسمه کهنه را با رعایت کامل مسائل زيست محیطی دور بیاندازید.

www.tasmegostar.com

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu
×

Powered by WhatsApp Chat

× سلام . چطور میتونم کمکتون کنم؟