تسمه گستر

فروش انواع تسمه های شیاری, دور متغیر,صنعتی و کشاورزی 

نحوه تعويض تسمه شيارى

تسمه های چند شیاری V شکل (نو)

مقطعPK =14-12 کیلوگرم/شیار

 

تسمه های چند شیاری V شکل (کهنه تر)

مقطعPK =10-9 کیلوگرم/دنده(شیار)

 

              چنانچه محرکهای تسمه ای دارای یک سیستم کشش اتوماتیک باشد:

 

·         از ابزارهای مناسب جهت قراردادن سیستم کشش(سفت کننده) را در همین موضع Belt removal استفاده کنید.

·         سیستم کشش(سفت کننده) را در همین موضع ثابت کنید.

·        توجه کنید که با شکل تسمه آشنايی كافى داشته باشید (کشیدن نقشه آن در این کار موثر ميباشد )

·         تسمه را باز کنید.

·         سیستم کشش(سفت کننده) پولی های هرزگرد عقب و پولی های تسمه را از نظر هرگونه خوردگی و آسیب دیدگی بررسى کنید.

·         توجه کنید که اندازه تسمه صحیح باشد. ابتدا آنرا روی پولی های ساده و لبه دار قرار دهید و بعد آنرا روی پولی های هرزگرد صافی عقبی، فشار دهید .

·         دقت کنید که تسمه بطور صحیح بر روی تمام پولی ها قرار گرفته باشد.

·         مکانیسم سفت کننده تسمه را با یک وسیله مناسب آزاد کنید و سیستم سفت کننده را روی تسمه به حرکت درآورید، کلیه ابزارها را بردارید.

·         دقت کنید که تسمه به طور صحیح روی تمام پولی ها قرار گرفته باشد.

·         موتور را روشن کنید و توجه کنید که آیا تسمه درمسیر مورد نظر حرکت می کند یا نه .

·         موتور را خاموش کرده سپس برای چک کردن کشش تسمه بر روی قسمت سفت شده تسمه از سیستم مقیاس کشش krikit استفاده کنید.

·         چنانچه کشش صحیح نبود سیستم کشش( سفت کننده) را طبق آنچه که در کتابچه راهنمای کارخانه توليد كننده آورده شده است چک کنید.

·         تسمه کهنه را ضمن رعایت كامل مسائل زیست محیطی دور بیاندازید.

 

چنانچه سیستم محرکه تسمه شامل یک پولی ثابت کشش( سفت کننده) باشد:

·         کشش( سفت کننده) را آزاد کنید و آنرا در واحد محرکه قرار دهید.

·         توجه کنید که با شکل و نحوه کارگیری تسمه آشنايی كافى داشته باشید (کشیدن یک نقشه به شما کمک شايانى می کند)

·         تسمه را باز کنید.

·         سیستم کشش( سفت کننده)پولی های هرزگرد عقبی و پولیهای تسمه را از نظر خوردگی و آسیب دیدگی بررسى کنید.

·         توجه کنید که اندازه تسمه صحیح باشد، ابتدا آنرا روی پولی های ساده و لبه دار قرار دهید و سپس آنرا روی پولی های هرزگرد صاف عقبی فشار دهید.

·         دقت کنید که تسمه درست در شیارها قرار گرفته باشد.

·         برای چک کردن کشش تسمه در قسمت سفت شده ازمقیاسkrikit2 استفاده کنید.

·         اجازه دهيد موتور برای چند دقيقه کار کند و سپس آنرا خاموش کنید.

·         کشش را چک کنید و هرگونه تنظیم های لازم را انجام دهید.

·         تسمه کهنه را با رعایت کامل مسائل زيست محیطی دور بیاندازید.

www.tasmegostar.com

 

اطلاعات تماس

آدرس: آدرس

تهران، خیابان امیرکبیر، خیابان ناظم الطباء جنوبی، کوی حشمتی

مجتمع نور، طبقه همکف واحد 105

 

تلفن: تلفن:

33976512

36613790

موبایل: همراه:

09191506508 با مدیریت سعید وحیدپور

 

پست الکترونیک:

آدرس پست الکترونیک:

    info@tasmegostar. com

 نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به سامانه 50002936613790  با ما در میان بگذارید.