استفاده از ضد یخ

با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان و لزوم استفاده از ضد یخ توجه به این نکته ضروری می باشد که در صورت تماس ضد یخ با تسمه موجب آسیب جدی به آن می گردد. 

پاسخی بگذارید

Close Menu