تسمه های چند شیاری V شکل (نو)

مقطعPK =14-12 کیلوگرم/شیار

تسمه های چند شیاری V شکل (کهنه تر)

مقطعPK =10-9 کیلوگرم/دنده(شیار)

چنانچه محرکهای تسمه ای دارای یک سیستم کشش اتوماتیک باشد:

از ابزارهای مناسب جهت قراردادن سیستم کشش(سفت کننده) را در همین موضع Belt removal استفاده کنید.
سیستم کشش(سفت کننده) را در همین موضع ثابت کنید.
توجه کنید که با شکل تسمه آشنايی كافى داشته باشید (کشیدن نقشه آن در این کار موثر ميباشد )
تسمه را باز کنید.
سیستم کشش(سفت کننده) پولی های هرزگرد عقب و پولی های تسمه را از نظر هرگونه خوردگی و آسیب دیدگی بررسى کنید.
توجه کنید که اندازه تسمه صحیح باشد. ابتدا آنرا روی پولی های ساده و لبه دار قرار دهید و بعد آنرا روی پولی های هرزگرد صافی عقبی، فشار دهید .
دقت کنید که تسمه بطور صحیح بر روی تمام پولی ها قرار گرفته باشد.
مکانیسم سفت کننده تسمه را با یک وسیله مناسب آزاد کنید و سیستم سفت کننده را روی تسمه به حرکت درآورید، کلیه ابزارها را بردارید.
دقت کنید که تسمه به طور صحیح روی تمام پولی ها قرار گرفته باشد.
موتور را روشن کنید و توجه کنید که آیا تسمه درمسیر مورد نظر حرکت می کند یا نه .
موتور را خاموش کرده سپس برای چک کردن کشش تسمه بر روی قسمت سفت شده تسمه از سیستم مقیاس کشش krikit استفاده کنید.
چنانچه کشش صحیح نبود سیستم کشش( سفت کننده) را طبق آنچه که در کتابچه راهنمای کارخانه توليد كننده آورده شده است چک کنید.
تسمه کهنه را ضمن رعایت كامل مسائل زیست محیطی دور بیاندازید.
چنانچه سیستم محرکه تسمه شامل یک پولی ثابت کشش( سفت کننده) باشد:

کشش( سفت کننده) را آزاد کنید و آنرا در واحد محرکه قرار دهید.
توجه کنید که با شکل و نحوه کارگیری تسمه آشنايی كافى داشته باشید (کشیدن یک نقشه به شما کمک شايانى می کند)
تسمه را باز کنید.
سیستم کشش( سفت کننده)پولی های هرزگرد عقبی و پولیهای تسمه را از نظر خوردگی و آسیب دیدگی بررسى کنید.
توجه کنید که اندازه تسمه صحیح باشد، ابتدا آنرا روی پولی های ساده و لبه دار قرار دهید و سپس آنرا روی پولی های هرزگرد صاف عقبی فشار دهید.
دقت کنید که تسمه درست در شیارها قرار گرفته باشد.
برای چک کردن کشش تسمه در قسمت سفت شده ازمقیاسkrikit2 استفاده کنید.
اجازه دهيد موتور برای چند دقيقه کار کند و سپس آنرا خاموش کنید.
کشش را چک کنید و هرگونه تنظیم های لازم را انجام دهید.
تسمه کهنه را با رعایت کامل مسائل زيست محیطی دور بیاندازید.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *