دانگیل

شرکت DONGIL RUBBER BELT در سال 1945 در شهر بوسان واقع در کشور کره جنوبی تاسیس گردیده و عمده فعالیت آن در زمینه محصولات لاستیکی میباشد که به قرار زیر میباشد.

تسمه های Vشکل روکشدار (ساده)

A
B
C
D
9.5
تسمه V شکل دنده ای

AX
BX
CX
9.5X
تسمه های شیاری PK

3PK
4PK
5PK
6PK
8PK
9PK
10PK
تسمه های تایمینگ برای خودرو های مصرفی در ایران به قرار زیر می باشد :

تسمه های Vشکل ساده چند خطی

RA
RB
RC
R3V
R5V
R8V
تسمه های V شکل چند خطی دنده ای

RAX
RBX
R3VX
R5VX
RXPZ
RXPA
RXPB
تسمه های دور متغیر صنعتی و کشاورزی نیز به قرار زیر می باشد:

تسمه های شش گوش

AA
BB
CC
تسمه های Vشکل اسپشیال روکشدار

SPZ/3V
SPA
SPB
SPC
8V
تسمه های Vشکل اسپشیال دنده ای

XPZ/3VX
XPA
XPB/5VX
XPC

نمایش 1–12 از 19 نتیجه