یانگ سان

تسمه های با مارک یانگ سان ساخت کشور اندونزی میباشد. تسمه های موجود در بازار ایران به قرار زیر می باشد :

تسمه های Vشکل روکشدار (ساده)

A
B
C
D
9.5
تسمه V شکل دنده ای

AX
BX
CX
9.5X
تسمه های تایمینگ برای خودرو های مصرفی در ایران

تسمه های شیاری PK

3PK
4PK
5PK
6PK
8PK
9PK
10PK

هیچ محصولی یافت نشد.