تسمه های تایمینگ :

تسمه های تایمینگ میل سوپاپ را داخل موتور به حرکت در می آورد و زمان حرکت اجزا موتور را تنظیم می نمایند.

مزیتهای تسمه های تایمینگ عبارتند از :

1- سر نخوردن هنگام کار کردن
2- اتلاف انرژی بسیار کم
3- عدم نیاز به روغنکاری
4- عملکرد تقریبا” بدون صدا
5- مقرون بصرفه بودن

سیستم شماره گزاری تسمه

تمامی تسمه های تایمینگ بر اساس مشخصات محصول علامتگزاری میشوند. سیستم شماره گزاری تسمه های تایم شامل یک کد دربرگیرنده تعداد دندانه ها, مقطع آن و پهنای تسمه میشود.

بعنوان مثال برای : 107 HTB 22

1- تعداد دندانه 107

2- نوع دندانه و گام آن HTA

3- پهنای تسمه به میلیمتر