قبل از برداشتن تسمه فرسوده، شکل مسیر تسمه را ترسیم کنید.
نوع شیار های فولی و تسمه مطابقت داشته باشد و دقیقاً در محل خود قرار گیرند.
هنگام تعویض تسمه های شیاری، نخست آن را روی فولی شیاردار و سپس روی سایر اجزاء نصب کنید.
قبل از جا زدن تسمه، ظاهر تمام اجزاء مربوطه را بررسی کنید.
هر ۲۰ هزار کیلومتر تسمه ها را از نظر خوردگی ، ترک و سائیدگی بازرسی نمائید.
تسمه ها بهیچوجه نباید به روغن آغشته شده و از برس های سیمی یا ابزار تیز برای تمیز کردن آن ها استفاده شوند.
هنگام تعویض تسمه، هرزگرد و تسمه سفت کن را جهت عملکرد بهتر تعویض نمائید.
تسمه باید به راحتی با دست در جای خود قرار گرفته و بهیچوجه نباید با فشار یا به کمک ابزار جا زده شود.
هنگام تعویض تسمه ابتدا اتصال منفی باطری را قطع کنید و سپس تسمه سفت کن را شل کرده و عقب نگه دارید تا تسمه به راحتی جا زده شود.
قبل از تعویض تسمه بررسی کنید تا تعداد شیارهای تسمه صحیح باشند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *