کنتیننتال

شرکت کنتیننتال(Continental) آلمان یکی از قدیمی ترین و نام آورترین شرکت های تولید کننده لاستیک و تسمه های لاستیکی در صنعت دنیاست که تسمه های مختلف خود را با مارک کنتی تک(CONTITECH) ارائه می نماید. تسمه های موجود در بازار ایران به قرار زیر می باشد :

تسمه های Vشکل روکشدار (ساده)

A
B
C
D
9.5
تسمه V شکل دنده ای

AX
BX
CX
9.5X
تسمه های Vشکل ساده چند خطی

RA
RB
RC
R3V
R5V
R8V
تسمه های V شکل چند خطی دنده ای

RAX
RBX
R3VX
R5VX
RXPZ
RXPA
RXPB
تسمه های دورمتغیرصنعتی و کشاورزی

تسمه های شش گوش

AA
BB
CC
تسمه های Vشکل اسپشیال روکشدار

SPZ/3V
SPA
SPB
SPC
8V
تسمه های Vشکل اسپشیال دنده ای

XPZ/3VX
XPA
XPB/5VX
XPC
تسمه های تایمینگ برای خودرو های مصرفی در ایران

تسمه های شیاری

3PK
4PK
5PK
6PK
7PK
8PK
10PK

نمایش یک نتیجه